2022. október 24

Mire jó a céges csapatépítő tréning?

Napjaink munkaerőpiacán az együttműködés képessége, a csapatmunka, a kellemes, demokratikus munkahelyi légkör rendkívüli módon felértékelődött, hiszen a minőségi munkaerő megtartása és bevonzása egyre nagyobb kihívások elé állítja a vállalatokat. 

Számos kutatás bizonyította már be, hogy a közvélekedéssel ellentétben nem a fizetés nagysága az elsődleges szempont a munkavállalók elégedettségének, motivációjának szempontjából. Legalább ennyit nyom a latban az inspiráló munkakörnyezet, a rugalmas munkavégzési feltételek, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége, a személyes fejlődési lehetőség, valamint, ha értelmet találunk a munkánkban és úgy érezhetjük, hogy fontos a véleményünk, számítunk, hogy egy közösséghez tartozunk. A közösséghez tartozás érzése az egyik legelemibb emberi szükséglet: munkaadóként jól felfogott érdekünk tehát alkalmazottainkból közösséget, csapatot kovácsolni.

A vállalat sikeressége szempontjából az egyik legfontosabb tényező az elégedett munkatárs, aki nemcsak testben van jelen a vállalatnál, hanem személyes elkötelezettséget is érez munkája minőségi elvégzése iránt. (Számos cikkünk szól a belső motivációról például ezek: A motiváció megtalálása ; A motiváció tettekre váltása )

Kell egy csapat!

A vállalatoknál az alkalmazottak általában csoportokban, csapatban dolgoznak a minél hatékonyabb munkavégzés érdekében. A csapatok jellemzője, hogy egy közös célért dolgoznak azonos érdekek mentén, és így a teljesítményük jobb, mint a tagok teljesítményének összessége. Nem véletlenül szerveződött csoportokba az emberi társadalom, hiszen így érhető el a legjobb összteljesítmény. 

A munka világa is a csapatmunkára épül, nagyon fontos tehát, hogy az egy – szűkebb vagy tágabb – csoportba tartozó emberek megtalálják egymással a hangot, hatékonyan tudjanak együttműködni, senkinek a képességei ne maradjanak kihasználatlanul. 

Mi is az a csapatépítő tréning?

A vállalat hatékonyságának növelése, a dolgozók közötti személyes kapcsolatok erősítése, az esetleges problémák megbeszélése és feloldása céljából a cégek nagy része rendszeresen tart csapatépítő tréningeket. A csapatépítő tréning egy eléggé tág fogalom: egyes cégek mindenfajta céges közösségi eseményt (pl. kirándulás, bográcsozás, céges karácsony stb.) ide sorolnak, mások csak a valamiféle oktatással, fejlesztéssel egybekötött céges eseményeket nevezik így. Mi is ez utóbbi értelemben fogjuk használni ezután a kifejezést. 

Tehát a csapatépítő tréning célja, hogy különböző típusú (egyénre vagy csoportra szabott) gyakorlati feladatok teljesítésén keresztül javítsa, fejlessze a résztvevők valamilyen képességét, készségét.  

Miért van szükség csapatépítésre?

Mivel a csapat emberekből áll, az emberek pedig nagyon különbözőek – eltérő vágyakkal, célokkal, megküzdési stratégiákkal, kommunikációs módszerekkel –, együttműködésük fejlesztésében nagyon sokszor jól jön a segítség. Kutatások bizonyították, hogy a csapatok célzott, tudatos fejlesztése nagyon sok előnnyel jár. 

·      Javítja a kommunikációt és az együttműködést

E két terület erősítésének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Aki dolgozott már pár munkahelyen, bizonyára saját tapasztalatok alapján is meg tudja erősíteni, amit egy 2018-as Salesforce-tanulmány is kimutatott, miszerint a megfelelő kommunikáción és az ezzel összefüggő együttműködésen nagyon sok minden áll vagy bukik. A vizsgálat résztvevőinek 86%-a szerint is az együttműködés hiánya és az elégtelen kommunikáció okolható leginkább a munkahelyi kudarcokért.  

A csapatépítő tréning során a csoport tagjai egy adott cél elérése érdekében munkálkodnak. Az egy célra irányuló közös tevékenység során mindenki a személyiségének, képességeinek leginkább megfelelő feladatot végezheti, így az egyének legjobb képességei adódnak össze, erősítve a közösséget és lehetőséget biztosítva az egyénenkénti és csoporton belüli együttes fejlődésére, az asszertív kommunikáció, a társas képességek erősítésére is. A közös célért végzett munka során összeadódik az egyes tagok ereje, így sokszínűbb, kreatívabb lesz az együttműködés, és növekszik a csapat hatékonysága is. 

·      Növeli az elkötelezettség szintjét

A javuló kommunikáció hozzájárul a személyes kapcsolatok erősödéséhez, ami növeli a vállalat iránti elkötelezettséget. Egyszerűbben fogalmazva: jó társaságban, úgymond barátok közt, bizalmi légkörben szárnyra kapunk, új ötletek születnek, gyorsabban és hatékonyan dolgozunk, míg stressz által szorongatva, nyomasztó munkahelyi légkörben sokszorosára nő a hibák száma. Egy jó csapat kedvéért az emberek sokszor még akkor is a munkahelyükön maradnak, ha esetleg lehetőségük lenne kedvezőbb anyagi vagy egyéb feltételekkel továbblépni. 

·      Erősíti a bizalmat

Az egymás iránti bizalom a személyes kapcsolatok kovásza. Speciális feladatokkal a csoporttagok közötti bizalom jól fejleszthető. A bizalmon alapuló kapcsolatok a cégen belül felgyorsítják a munkafolyamatokat, könnyebbé teszik a nehézségek leküzdését és növelik a kollégák és a munkahely iránti elkötelezettséget. 

·      Segít a konfliktusok feloldásában 

A munkahelyi kihívások, a mindennapi élet és az emberek különbözősége óhatatlanul kisebb-nagyobb konfliktusokat generál a legjobb munkahelyi közösségben is, ami gyengíti a munkavégzés hatékonyságát. Ezért szükséges időről-időre külső szakember, tréner segítségével megbeszélni, célzott gyakorlatokkal, helyzetekkel feloldani a konfliktusokat és újraépíteni a munkahelyi közösségeket. 

·      Növeli a teljesítményt

Egy 25 ezer fős call centerben végzett kutatás kimutatta, hogy azok a dolgozók, akik nem egyedül, hanem egy munkatársukkal beszélgetve, szociálisan feltöltődve töltötték a szünetüket, 20%-os teljesítménynövekedést mutattak magányos társaikhoz képest. A személyes kapcsolatok ereje tehát számszerűsíthető haszonnal jár a vállalatok számára. 

Szükséges-e külső tréner bevonása?

Mint fentebb már említettük, igen különböző típusú rendezvényeket illetnek csapatépítő tréning névvel. A lazább, élményprogram jellegű eseményeken (karácsonyi ünnepség, bográcsozás, kirándulás, céges buli stb.) nem feltétlenül szükséges tréner jelenléte, bár sokat hozzá tud tenni az esemény fényéhez. 

Azonban a kötetlen események – főleg nagy létszám esetén – hajlamosak azonos sémák szerint zajlani. Például csak azzal beszélgetünk, akivel már eleve közeli kapcsolatban vagyunk, a főnök jelenlétében nem tudjuk elengedni magunkat, csak feszengünk, illedelmesen mosolygunk és még sorolhatnánk a példákat. Az ilyen céges rendezvények ritkán építik a céget, a tágabb értelemben vett csapatot, inkább a már eleve meglévő kapcsolatokat, működéseket betonozzák be. Egy profi, külső tréner jelenléte a házigazda szerepében még a kötetlen rendezvényeket is mederben tartja, új színt ad az addig jellemzően hasonló forgatókönyv szerint zajló eseményeknek.

Ha viszont komolyabb csapatépítőt tervezünk, ami például valamilyen szervezeti, működésbeli problémára keres megoldást, akkor mindenképpen ajánlott profi, külső trénert felkérni. Az irányítás nélküli csapatépítés belső problémák esetén nem igazán hatékony, hiszen az eleve adott, zárt csoporton belüli hierarchia a csapatépítő során is érvényesül, így a beosztottak általában nem mernek előhozakodni a problémáikkal. A külső tréner éppen abban segít, hogy a vezető szerep átvételével megváltoztatja a csoport hierarchiáját, és bizalmi légkört teremtve segít a valós problémák, konfliktusok feltárásában. 

Az élményprogram sokszor csak elfedi, rövid időre elfeledteti a mélyben húzódó ellentéteket, valódi problémákat. Többnyire nem önmagában a közös élmény formálja az együttműködést, hanem annak közös feldolgozása, megértése, és az ezen nyugvó tudatos változtatások a mindennapi kommunikációban és együttműködésben. Ebben szintén nagy segítség lehet egy külső tréner jelenléte.

A céges motivációról alábbi cikkeinkből is tájékozódhat:

Hogyan motiválhatunk másokat?

Motiváció – a cégeknek is szükséges plusz